Gyan Guddadi Sandhya Path | ज्ञान गुदड़ी पाठ 01

<ज्ञान गुदड़ी संध्या पाठ>     Gyan Guddadi प्रारम्भ धर्मदास बिनवे कर जोरी, साहेब सुनिये बिनती मोरी काया गुदड़ी कहो … Continue reading Gyan Guddadi Sandhya Path | ज्ञान गुदड़ी पाठ 01